zaterdag, 28 mei 2022
A+ R A-

CLUBREGLEMENT & PRIVACYVERKLARING

Welkom bij Dansschool Donatha!

We zijn zeer blij dat je voor ons hebt gekozen en beloven je alvast veel dans en fun!

Bij inschrijving ga je akkoord met het clubreglement en de privacyverklaring van onze club. Beide documenten kan je hieronder nalezen.

 

Clubreglement & Privacyverklaring

 

Praktisch

 

Inschrijving

We vragen om zoveel mogelijk online in te schrijven. Dit kan via de inschrijvingslink, makkelijk terug te vinden op www.donatha.be. Is online inschrijven voor jou niet mogelijk? Vraag dan tijdens de eerste dansles je inschrijvingsformulier aan de lesgeefster.

 

Kalender danslessen

Een overzicht van alle danslessen van de huidige lessenreeks vind je telkens online terug. Kies daarvoor op www.donatha.be voor ‘kalender’ in het keuzemenu bovenaan.

Wanneer een dansles niet kan doorgaan, verwittigen we enkel via e-mail en WhatsApp groep. Zorg daarom dus zeker dat je deze gegevens correct doorgeeft bij de inschrijving.

 

Verzekering dansers

Voor de jeugd is de verzekering lichamelijke ongevallen (via Danssport Vlaanderen) reeds inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Opgepast! Hou er rekening mee dat de verzekering pas 7 dagen na betaling van de danslessen in orde is. => Tijdig betalen is de boodschap.

Meer info i.v.m. onze ledenverzekering kan je steeds via e-mail aanvragen.

 

Clubreglement 

 

Hieronder enkele belangrijke afspraken i.v.m. ...

 1. … de danslessen zelf

 2. … inschrijving en betaling

 3. … het gebruik van de zalen

 4. … het verloop van de dansles

 5. … choreo’s, foto en film

 

 1. Enkele belangrijke afspraken i.v.m. de danslessen zelf

 

 • Zorg dat je telkens op tijd komt in de dansles, liefst 5 minuten te vroeg. Zo kunnen alle lessen tijdig starten.

 • Wij zijn NIET verantwoordelijk voor de dansers voor en na de les. Gelieve de dansers stipt te brengen en af te halen.

 • Zal je langere tijd (meer dan 2 lessen) afwezig zijn, laat dit dan even weten aan Donatha (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0497/54 44 84).

 • Wanneer een dansles last minute niet kan doorgaan verwittigen we enkel via SMS & e-mail!

 • Indien tijdens de eerste dansles van de lessenreeks minder dan 12 dansers aanwezig zijn wordt de lessenreeks geannuleerd!

 • Wij verwachten van elke danser een maximale inzet. Zo gaan we samen voor kwaliteit!

 • Gelieve gepaste kledij aan te trekken voor de danslessen: Geen jeans, enkel sportschoenen of op kousen!

 • Voor de meisjes: Alle haren indien mogelijk in een verzorgde staart.

 • Verboden tijdens de les: gsm, grote juwelen, alle multimedia.

 • Verboden te eten tijdens de danslessen, enkel water is toegelaten.

 • Beslissingen van de lesgevers moeten gerespecteerd worden. Beleefdheid is uiterst belangrijk.

 • Toeschouwers zijn NIET langer toegelaten tijdens de danslessen. Ouders, broers en zussen wachten in de gang of buiten en betreden de danszaal niet.

 

 1. Enkele belangrijke afspraken i.v.m. inschrijving en betaling:

 

 • Elke inschrijving betekent een expliciet akkoord met het clubreglement.

 • Iedere inschrijving is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.

 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige lidgeld.

 • Gelieve (ernstige) gezondheidsproblemen te melden bij inschrijving.

 • We betalen het lidgeld nooit terug, tenzij wij de lessenreeks zelf annuleren (bv. bij te weinig ingeschreven dansers).

 • Enkel bij een langdurige afwezigheid (minstens 5 opeenvolgende danslessen en een geldig doktersattest gedurende de volledige periode van afwezigheid) kan er een terugbetaling aangevraagd worden. Wel moet er rekening gehouden worden met een vaste administratieve kost van €15. De terugbetaling gebeurt in de vorm van een waardebon voor het volgende dansjaar.

 • Bij overmacht (bv. corona) worden de lessen ingehaald aan de hand van dansvideo’s. We doen ons uiterste best om gemiste danslessen in te halen waar en wanneer mogelijk. We zullen NOOIT lidgelden terugbetalen.

 

 

 1. Enkele belangrijke afspraken i.v.m. het gebruik van de zalen.

 

 • Als lid van onze club heb je recht op een propere zaal, met voldoende ruimte, die voldoet aan alle veiligheidseisen.

 • Aangezien dansen een intensieve bezigheid is, mag je water in de zaal meenemen. Frisdranken (zoals cola), eten en/of snoepwaren zijn uitdrukkelijk verboden.

 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. Laat ze thuis, of geef ze aan iemand in bewaring. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen.

 • Zorg er steeds voor dat je schoeisel netjes is en aangepast is aan binnenzalen. Zorg dat je schoenen zeker geen sporen achterlaten op de vloer.

 • Zorg ervoor dat op alle kledij je naam vermeld staat. Zo krijg je het snel terug als je het vergeet.

 

 1. Enkele belangrijke afspraken i.v.m. het verloop van de dansles.

 

 • Ben je gekwetst maar kan je je verplaatsen, dan mag je de lessen in de zaal mee volgen. We raden dit voor iedereen sterk aan.

 • Wanneer men tijdens de les gekwetst raakt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de lesgever. Elk ongeval moet binnen de 24u gemeld worden aan de dansschool en verzekeringspapieren dienen binnen de 3 dagen na het ongeval ingediend worden bij de dansschool.

 • (Ernstige) gezondheidsproblemen dienen steeds gemeld te worden bij inschrijving.

 • We blijven steeds tot op het einde van de les. Moet je door omstandigheden toch eens vroeger vertrekken, breng je lesgever daar dan voor het begin van de les van op de hoogte.

 • Woon je de lessen niet regelmatig bij, dan is het mogelijk dat je niet aan de slotshow kunt deelnemen. Je mededansers mogen immers niet het slachtoffer worden van jouw afwezigheid.

 • Pesten is iets dat niet door de beugel kan, het wordt dan ook niet getolereerd. Wie het slachtoffer wordt van pesterijen kan zich steeds tot zijn lesgever richten, en indien dit niet helpt tot iemand van het bestuur.

 • Jeugddansers (jonger dan 18 jaar) zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de lessen en van en naar huis (indien de kortste reisweg wordt genomen). Deze verzekering is geldig vanaf 7 dagen na betaling van het lidgeld.

 • Dansers ouder dan 18 jaar kiezen zelf om al dan niet een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen. Je kan deze als optie (€9) nemen bij de inschrijving in onze dansschool.

 

 1. Enkele belangrijke afspraken i.v.m. choreo’s, foto en film.

 • Als lid van de vereniging geef je expliciet toestemming om tijdens het clubgebeuren gefotografeerd of gefilmd te worden door personen die hiervoor door de club aangesteld werden. De club mag deze foto’s gebruiken voor publicitaire doeleinden en publicatie op de eigen website. De aangestelde fotograaf mag de foto’s opnemen in zijn portfolio voor eigen gebruik.

 • Foto’s en/of video’s die gemaakt werden tijdens de lessen mogen niet verspreid worden, tenzij met toestemming van het bestuur.

 • Foto’s en/of video’s die gemaakt werden tijdens evenementen (uitgezonderd de dansshow) mogen verspreid worden op sociale media op voorwaarde dat Dansschool Donatha getagd werd of het bericht voorzien wordt van het bijschrift #dansschooldonatha.

 • Aangeleerde dansen mogen enkel met toestemming van het bestuur gebruikt worden voor andere doeleinden (bv. optreden buiten Dansschool Donatha).

 

6. Afspraken i.v.m. betaling en inschrijving danskampen. 

 • Verzekering lichamelijke ongevallen, deelnemers die tijdens het voorgaande schooljaar niet ingeschreven waren voor een lessenreeks zijn verplicht een verzekering lichamelijke ongevallen te nemen, vandaar de extra €10. Dit moet je als optie toevoegen bij de inschrijving.

 • Voorschot - opbetaling: We vragen bij de inschrijving €40 voorschot, het resterende bedrag moet bij de start van het danskamp worden betaald. Enkel na betaling van dit voorschot ben je effectief ingeschreven.
 • Annulatie door de danser zelf:
  • Tot 14 dagen voor het danskamp zal het voorschot (€40) aangerekend worden.
  • Minder dan 2 weken voor het danskamp zal 50% van de kostprijs van het danskamp worden aangerekend.
  • Vanaf de startdag van het danskamp zal het aantal volledige gemiste dagen x7.5% van de kampprijs worden terugbetaald en dit enkel met een geldig doktersattest.
 • Annulatie door de dansschool/overheid:
  • Tot 14 dagen voor het danskamp zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald worden.
  • Minder dan 14 dagen voor het danskamp zal er €25 aangerekend worden voor de reeds gemaakte onkosten. In ruil hiervoor zullen we een geschenkbon twv €25 bezorgen aan alle deelnemers.

 

Dansschool Donatha behoudt zich het recht om leden (tijdelijk of definitief) te schorsen, zonder terugbetaling van het lidgeld bij het (al dan niet herhaaldelijk) overtreden van de vooropgestelde regels.

Dansschool Donatha behoudt zich het recht om de inschrijving van personen die deviant of problematisch gedrag stellen of gesteld hebben te weigeren.

Uw inschrijving impliceert het akkoord met onderhavig reglement.

 

Privacyverklaring

 

 1. Algemeen

Dansschool Donatha events vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansschool Donatha events vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Dansschool Donatha events vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dansschool Donatha events vzw

Zetel: Provinciebaan 37 – 8840 Westrozebeke – Staden

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dansschool Donatha events vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansschool Donatha events vzw (uitvoering overeenkomst)

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 • Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Via ons ledenprogramma "SwingIT"; Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
  • Familienaam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
  • Telefoonnumer(s): vast en mobiel
  • e-mail adres
  • Noodnummer
  • Foto (optioneel)

 

 • Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • Bestuursleden van de vereniging

 • Administratief personeel van de vereniging

 • Vrijwilligers van de vereniging

 

 • Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • De werking mogelijk te maken van ons ledenprogramma "SwingIT"
 • Danssport Vlaanderen, onze sportbond die tevens instaat voor de vezerking van de minderjarige dansers.
 • Fedes, onze sportbond die tevens instaat voor de verzekering van de volwassen dansers. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Aanvulling 1/06/2020: Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook delen indien nodig voor contacttracing.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 • Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar op dezelfde manier als de gegevens verwerking van meerderjarigen. 

 

 • Bewaartermijn

Dansschool Donatha events vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 sportjaren na het sportjaar waar je bent aangesloten

 

 • Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Dansschool Donatha events vzw aan je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 • Cookies

Onze cookie policy vindt u hier

 

 • Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 • Wijziging privacyverklaring

Dansschool Donatha events vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

 

 

Dansschool Donatha Logo

Onze club is aangeloten bij "Danssport vlaanderen"

 

Ontvang onze nieuwsbrief:


 


† Juf Louise 

17 mei 1996 - 10 december 2017

♥ Maak er een mooi feestje van daarboven,

dan dansen we elke dag even met je mee ♥